Kaba Yemlerin ( Kuru ot, saman, silaj) Depolanması

1. Ot deposunun zemini yerde nem almamalı ve düz olmalıdır.
2. Otlar balya olarak depolanmalı ve düzenli istiflenmelidir.
3. Depo havalandırılabilir ve temiz olmalıdır.
4. Zararlılar ile mücadele için uygun tuzaklar kullanılmalı, zehirli maddelerin yeme de karışabilme ihtimali nedeniyle tercih edilmemelidir.
5. Depo sıcaklığı ve nemi yüksek olmamalıdır.
6. Yaz aylarının sonunda depo çatıları kontrol edilmeli yağmur alabilecek yerler varsa onarılmalıdır.
7. Yemlerin kuru ve temiz depolanması hayvan sağlığı açısından en önemli noktadır.
8. Silaj Çukurları silaj tamamlandıktan sonra hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmalıdır.
9. Silajı kullandıktan sonra ağzı mutlaka kapatılmalıdır. Açık kalması halinde bozulan silaj hayvanlara zarar verecektir.