Bir dekardan kac balya saman cikar ?

Bu soruda bir çok cevabı olan bir soru olmakla birlikte biz buğday samanı balyasından yola çıkıyoruz.

Tarlanın vereceği saman balyası adedinde en önemli etkenler öncelikle şunlardır ;

  1. Buğdayın cinsi ; Kullanılan buğday tohumunun cinsi hem hasatın az veya çok olmasını, hemde sapların az veya çok olmasını belirleyen en önemli unsurdur.
  2. Ekinin nasıl biçildiği ; Kullanılan biçerdöğer ve kullanıcısı, ekini sıfır tam alttan biçmesi, tarlanın eğimi ve düzlüğü bu noktada çıkacak samanın fazla veya az olmasını belirlemektedir.
  3. Balyalama makinası özellikleri ; Hasattan sonra tarlaya giren balyalama makinasının balya ölçüleri ve her balyayı kaç kg çıkardığı çok önemlidir.

Buğday sapları kullanılan tohumun cinsine göre kalın olursa daha çok saman balyası çıkar. Ayrıca tarlanın sulak yerde olmasıda yine ekin boyunu daha fazla büyüttüğünden saman balyaları daha fazla olmaktadır.

Kısacası ortalama olarak 1 dekardan çıkan balya adedi günümüzde 11 ile 15 arasında olmaktadır.